Beats X蓝牙耳机维修不开机不充电红灯闪不开机维修

  • 品牌:Beats
  • 颜色分类:10120140160

 

 

 

Beat X耳机专业维修

 

Pb3  耳机专业维修

 

常见故障:

 

1. 按开机键出现红白灯交替闪烁

 

2. 按开机键没有反应

 

3. 充电一直显示红灯无法充满

 

4. 按开机白灯闪烁

 

5. 按开机粉灯

 

6. 一边没有声音

 

7. 音量无法加减 语音没有声音

 

8. 耳机线破损.被狗咬.扯断

 

等各种故障

 

 

请咨询客服根据故障报价!

 

 

Pb3  耳机专业维修
相关团购商品